x

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nowości portalowe

Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji i kół zainteresowań w Chorzowskim Centrum Kultury i oddziale Starochorzowskim Domu Kultury

Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji i kół zainteresowań w Chorzowskim Centrum Kultury i oddziale Starochorzowskim Domu Kultury

Data dodania: 2012-08-14 13:48:34

Chorzów: Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji i kół zainteresowań w Chorzowskim Centrum Kultury i oddziale Starochorzowskim Domu Kultury
Numer ogłoszenia: 258854 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chorzowskie Centrum Kultury , ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 32 3497860, faks 32 3497882.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji i kół zainteresowań w Chorzowskim Centrum Kultury i oddziale Starochorzowskim Domu Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji i kół zainteresowań w Chorzowskim Centrum Kultury i oddziale Starochorzowskim Domu Kultury w terminie od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku. Zamówienie jest podzielone na 29 części. 2. Zajęcia prowadzone w Chorzowskim Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3, Chorzów 1. Organizacja i prowadzenie Zespołu Tańca Współczesnego dla dzieci a. grupa wiekowa od 6 do 9 lat b. grupa wiekowa od 10 do 14 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 250h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 1,5 h, dla każdej z grup, co stanowi 6 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników w jednej grupie: 10 osób Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie: 30 osób Wymagane: doświadczenie w dziedzinie tańca współczesnego i teatru ruchu. Zamawiający w ramach prowadzenia zajęć wymaga przygotowania i realizacji minimum jednego tanecznego spektaklu z możliwością prezentacji na sali widowiskowej Chorzowskiego Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3, Chorzów. 2. Organizacja i prowadzenie zajęć Studia Tańca Współczesnego dla dzieci i młodzieży od 13 lat. Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 250h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 3 h, co stanowi 6 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 10 osób Maksymalna ilość uczestników: 40 osób Wymagane: doświadczenie w dziedzinie tańca współczesnego. Zamawiający w ramach prowadzenia zajęć wymaga przygotowania i realizacji dwóch premierowych spektakli tanecznych z możliwością stałego umieszczenia w repertuarze Chorzowskiego Centrum Kultury. 3. Organizacja i prowadzenie Zespołu musicalowego z elementami tańca irlandzkiego dla dzieci i młodzieży a. Grupa wiekowa od 7 do 12 lat b. Grupa wiekowa od 13 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 350 h Zajęcia odbywać się będą, dla każdej grupy, dwa razy w tygodniu - po 2 h grupa młodsza i 6h grupa starsza, co stanowi razem 8 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników w jednej grupie: 10 osób Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie: 40 osób Wymagane: - doświadczenie w pracy z młodzieżą, - przygotowanie choreografii minimum jednego spektaklu tanecznego, w tym musicalu, - doświadczenie w nauce stepu oraz tańca irlandzkiego. Zamawiający w ramach prowadzenia zajęć wymaga przygotowania i realizacji minimum jednego spektaklu tanecznego na imprezy okolicznościowe m.in. Andrzejki, Sylwester z możliwością prezentacji na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3, Chorzów. 4. Organizacja i prowadzenie zajęć taneczno - baletowych dla dzieci a. grupa początkująca, wiek od 4 do 6 lat b. grupa zaawansowana, wiek od 7 do 10 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 260 h Zajęcia odbywać się będą, dla każdej z grup, dwa razy w tygodniu po 1,5 h, co stanowi 6 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników w jednej grupie: 8 osób Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie: 20 osób Wymagane: - doświadczenie w pracy z dziećmi, - doświadczenie sceniczne i pedagogiczne. Zamawiający w ramach prowadzenia zajęć wymaga przygotowania i realizacji programu artystycznego o minimalnym czasie trwania 15 minut, z możliwością wystawienia go na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury. 5. Organizacja i prowadzenie zajęć tańca KRUMP dla młodzieży od 12 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 140h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 1,5 h, co stanowi 3 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 5 osób Maksymalna ilość uczestników: 20 osób Wymagane: - doświadczenie w pracy z młodzieżą, - znajomość tańca KRUMP 6. Organizacja i prowadzenie zajęć chórku dziecięcego dla uczestników w wieku 5-10 lat. Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 180h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 h, co stanowi 4 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 8 osób Maksymalna ilość uczestników: 15 osób Wymaganie: doświadczenie pracy z dziećmi Zamawiający w ramach prowadzenie zajęć wymaga przygotowania i realizacji programu artystycznego o minimalnym czasie trwania 15 minut, z możliwością występów estradowych. 7. Organizacja i prowadzenie zajęć zespołu Wokalnego dla młodzieży od 16 lat. Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 150h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 h, co stanowi 4 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 6 osób Maksymalna ilość uczestników: 10 osób Wymagane: - doświadczenie artystyczne i sceniczne - doświadczenie w pracy z młodzieżą Zamawiający w ramach organizacji prowadzenia zajęć wymaga przygotowania wokalistów umożliwiające oprawę wokalną spektakli połączonych sekcji Chorzowskiego Centrum Kultury, sylwestrowego spektaklu musicalowego oraz gościnnych występów estradowych. 8. Organizacja i prowadzenie zajęć umuzykalniających dla najmłodszych a. Grupa dla matek z dziećmi w wieku od 2 do 3 lat b. Grupa dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 180h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 1 h, dal każdej z grup, co stanowi 4 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników w jednej grupie: 6 osób Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie: 15 osób Wymaganie: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi do 5 lat Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga, w przypadku grupy dzieci od 4 do 5 lat, przygotowania programu artystycznego do występów estradowych i konkurów przedszkolnych. 9. Organizacja i prowadzenie zajęć Chóru mieszanego LUTNIA Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 180h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 h, co stanowi 4 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 15 osób Maksymalna ilość uczestników: 50 osób Wymagania: doświadczenie dotyczące prowadzenia chóru Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga przygotowania repertuaru umożliwiającego udział w występach gościnnych. 10. Organizacja i prowadzenie zajęć teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych a. Grupa początkująca dla dzieci i młodzieży b. Grupa zaawansowana dla dzieci i młodzieży c. Grupa dla dorosłych Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 380h Zajęcia odbywać się będą, dla każdej grupy, jeden raz w tygodniu po 3 h, co stanowi 9 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników w każdej grupie: 5 osób Maksymalna ilość uczestników w każdej grupie: 15 osób Wymagane: - doświadczenie w prowadzeniu zajęć teatralnych - osiągnięcia w dotychczasowej pracy w charakterze instruktora teatralnego - realizacja minimum 1 spektaklu teatralnego Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga przygotowania do realizacji minimum 2 przedstawień plenerowych oraz w siedzibie Chorzowskiego Centrum Kultury oraz udziału w promocji Chorzowskiego Centrum Kultury na zewnątrz. 11. Organizacja i prowadzenie zajęć recytatorskich dla uczestników od 7 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 180h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 h, co stanowi 4 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 5 osób Maksymalna ilość uczestników: 15 osób Wymagane: - doświadczenie w pracy pedagoga - osiągnięcia w różnego typu konkursach recytatorskich jako instruktor Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga przygotowania do realizacji wspólnych projektów z grupą teatralną Chorzowskiego Centrum Kultury tj. spektakl z możliwością publicznych wystąpień, jak również spektakli wyjazdowych. 12. Organizacja i prowadzenie zajęć AMATORSKIEGO TEATRU REDUTA ŚLĄSKA dla młodzieży i dorosłych Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 280h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 3 h, co stanowi 6 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 8 osób Maksymalna ilość uczestników: 30 osób Wymagane: - doświadczenie sceniczne - doświadczenie pracy z młodzieżą i dorosłymi Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga przygotowania minimum 2 spektakli z możliwością prezentowania na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury oraz podczas występów gościnnych. 13. Organizacja i prowadzenie zajęć teatralnych dla młodzieży w wieku od 15 do 21 lat. Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 180h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 h, co stanowi 4 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 5 osób Maksymalna ilość uczestników: 15 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z młodzieżą Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga przygotowania minimum 2 spektakli z możliwością wystąpień publicznych oraz pomocy uczestnikom zajęć w realizacji własnych scenariuszy w oparciu o zadaną tematykę. 14. Organizacja i prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 250h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, dla każdej grupy, po 1,5 h, co stanowi 6 h tygodniowo. Zamawiający otworzy adekwatną ilość grup, na zajęcia plastyczne, do ilości osób, które zgłoszą chęć swojego uczestnictwa. W takim przypadku przewidywana średnia ilość godzin może ulec zmianie. Minimalna ilość uczestników w jednej grupie: 10 osób Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie: 35 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z dziećmi Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników w minimum 2 konkursach plastycznych oraz pomocy w realizacji scenografii do spektakli oraz innych imprez produkowanych przez Chorzowski Centrum Kultury. 15. Organizacja i prowadzenie zajęć komputerowych dla dorosłych i seniorów a. Grupa początkująca b. Grupa średniozaawansowana Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 480h Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu po 2 h, co stanowi 12 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników w jednej grupie: 6 osób Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie: 8 osób Wymagane: doświadczenie pracy z dorosłymi Zajęcia prowadzone w Chorzowskim Centrum Kultury oddział Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59, Chorzów 16. Organizacja i prowadzenie zajęć zespołu Wokalnego GWAR dla uczestników od 8 do 12 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 140h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu każde spotkanie po 1,5 h, co stanowi 3h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 8 osób Maksymalna ilość uczestników: 15 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 programów do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 17. Organizacja i prowadzenie zajęć zespołu wokalnego FRESCO dla uczestników od 13 do 18 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 140h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu każde spotkanie po 1,5 h, co stanowi 3h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 8 osób Maksymalna ilość uczestników: 15 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 programów do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 18. Organizacja i prowadzenie zajęć Chóru mieszanego GWIAZDA Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 123h Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu po 3 h. Minimalna ilość uczestników: 20 osób Maksymalna ilość uczestników: 50 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 programów do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 19. Organizacja i prowadzenie zajęć nauki gry na gitarze dla osób od 9 do 18 lat a) zajęcia indywidualne b) zajęcie grupowe Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 280h Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu po 1 h dla grupy i 1h zajęć indywidualnych. Minimalna ilość uczestników w zajęciach grupowych: 5 osób Maksymalna ilość uczestników w zajęciach grupowych: 10 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników zajęć w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 programów do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 20. Organizacja i prowadzenie zajęć grupy cherleaderek GRAFFITI a) grupa młodsza od 7 do 13 lat b) grupa starsza od 14 do 25 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 260h Zajęcia odbywać się będą, w każdej grupie, po dwa razy w tygodniu po 1,5h, co stanowi 6 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników w jednej grupie: 10 osób Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie: 20 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału zespołu w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 programów do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 21. Organizacja i prowadzenie zespołu tańca nowoczesnego dla osób od 8 do 13 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 170h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2h, co stanowi 4 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników w jednej grupie: 10 osób Maksymalna ilość uczestników w jednej grupie: 20 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału zespołu w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 programów do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 22. Organizacja i prowadzenie zajęć dziecięcego Teatru Lalki i Aktora dla osób od 7 do 15 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 210h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2h, co stanowi 4 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 5 osób Maksymalna ilość uczestników: 15 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 programów do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 23. Organizacja i prowadzenie zajęć Teatru Młodzieżowego dla osób od 14 do 20 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 180h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2h, co stanowi 4 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 5 osób Maksymalna ilość uczestników: 15 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 programów do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 24. Organizacja i prowadzenie zajęć z ceramiki dla osób od 7 do 20 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 110h Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu po 3h. Minimalna ilość uczestników: 5 osób Maksymalna ilość uczestników: 15 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 wystaw do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 25. Organizacja i prowadzenie zajęć rysunku i malarstwa dla młodzieży od 15 lat i dorosłych Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 115h Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu po 3h. Minimalna ilość uczestników: 5 osób Maksymalna ilość uczestników: 15 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 wystaw do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 26. Organizacja i prowadzenie zajęć Małej Akademii Plastyki dla osób od 6 do 14 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 115h Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu po 3h. Minimalna ilość uczestników: 8 osób Maksymalna ilość uczestników: 20 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 wystaw do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 27. Organizacja i prowadzenie zajęć KOMPUTER OD A DO Z dla osób dorosłych a) grupa podstawowa b) grupa średniozaawansowana Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 140h Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2h, co stanowi 4 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 6 osób Maksymalna ilość uczestników: 12 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi 28. Organizacja i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych UŚMIECH dla dzieci od 3 do 7 lat Zamawiający przewiduje organizację dwóch grup zajęciowych ze względu na duże zainteresowania, jednak przy małej frekwencji tj. do 15 osób zorganizowana będzie jedna grupa. Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 140h Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu po 2h, co stanowi 4 h tygodniowo. Minimalna ilość uczestników: 6 osób Maksymalna ilość uczestników: 12 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z dziećmi Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 występów do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 29. Organizacja i prowadzenie zajęć pn. Z FOTOGRAFIĄ NA TY dla osób od 9 do 18 lat Przewidywana liczba godzin od 15 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku: 115h Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu po 3h. Minimalna ilość uczestników: 5 osób Maksymalna ilość uczestników: 15 osób Wymagane: doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi Zamawiający w ramach organizacji i prowadzenia zajęć wymaga udziału uczestników w minimum 2 konkursach tematycznych oraz przygotowania i realizacji minimum 2 wystaw do prezentacji w Starochorzowskim Domu Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury i Chorzowskim Centrum Kultury. 3. Jako godzinę Zamawiający rozumie godzinę zegarową. 4. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę. 5. Zajęcia odbywać się będą w salach zajęć przydzielonych przez Zamawiającego. 6. Za frekwencję na zajęciach odpowiada zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. 7. Zamawiający odpowiada za przygotowanie sal do zajęć zgodnie z ich profilem. Zamawiający i Wykonawca będą współpracowali ze sobą w kwestii wyposażenia sal i potrzeb materiałowych uczestników i prowadzącego. 8. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości godzin w zależności od koncepcji organizacji i prowadzenia zajęć oraz przygotowywania wymaganych przez Zamawiającego spektakli. W takim przypadku każda dodatkowa godzina naliczana będzie według stawki zaproponowanej w ofercie przez Wykonawcę. 9. Wykonawca odpowiadać będzie za systematyczne prowadzenie i uzupełnianie dziennika zajęć zgodnie z przeprowadzonymi zajęciami. Każdy wpis powinien być potwierdzony podpisem Wykonawcy. 10. Wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacane będzie miesięcznie, za każdy miesiąc prowadzenia zajęć, przelewem w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę lub gotówką jeżeli wypłata będzie następować na podstawie umowy zlecenia. 11. Wynagrodzenie dla Wykonawcy obliczane będzie miesięcznie, przez odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego, na podstawie uzupełnionego przez Wykonawcę dziennika zajęć. 12. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji: a) gdy Wykonawca zaniechał realizacji niniejszej umowy; b) bez uzasadnionego powodu Wykonawca nie przystąpił do realizacji usługi i nie podjął ich w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania ponaglenia od Zamawiającego; c) jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy; d) choroby lub śmierci Wykonawcy, uniemożliwiających terminowe wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ i jej załącznikach w tym w niniejszej umowie; e) braku możliwości jej realizacji, wynikłego z przyczyn od niego niezależnych. 11. Wcześniejsze rozwiązanie (odstąpienie) od umowy lub jej wygaśnięcie uprawnia Zamawiającego do wyznaczenia 1 miesięcznego terminu rozwiązania (odstąpienia od umowy) pozwalającego na uzupełnienie kadry zgodnie z potrzebami Zamawiającego tj. do wyboru innego Wykonawcy w trybie określonym ustawą, przy czym Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za cześć zlecenia faktycznie wykonaną. 12. Realizacja niniejszej umowy nie podlega relacjom pracodawca - pracownik i w związku z tym nie stosuje się do niej przepisów regulujących tą kwestię. 13. Zamawiający nie refunduje kosztów przejazdu. Wykonawca powinien uwzględnić koszty dojazdu w zaproponowanej kwocie wynagrodzenia. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na projekt (w trakcie jego trwania), wstrzymanie lub całkowite zaprzestanie realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np. ilość osób na dane zajęcia spadnie poniżej minimalnej ilości osób podanej przez Zamawiającego w SIWZ). W takich przypadkach Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za czas faktycznie prowadzonych zajęć. 15. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony o tym fakcie, przy czym Wykonawca otrzymywał będzie wyłącznie środki przeznaczone na wynagrodzenie - pozostałe koszty finansowane będą bezpośrednio z budżetu Chorzowskiego Centrum Kultury. 16. Wykonawca, będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w celu zawarcia stosownej umowy zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego ewentualne zatrudnienie przez inny podmiot i wypełnienia kwestionariusza osobowego wraz z załączonym oświadczeniem, zgodnie ze wzorem wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca, będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zamianach dotyczących ewentualnego zatrudnienia przez inny podmiot i danych osobowych w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zaistnienia zmian..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 29.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w zakresie usług o tematyce zajęć, na które składa ofertę zrealizował przynajmniej jedną - wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - usługę edukacyjną z zakresu tematycznego odpowiadającego tematyce zajęć, na które Wykonawca składa ofertę, oraz wykazania, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi - organizacji i prowadzenia zajęć wraz z informacją na temat ich doświadczenia zawodowego oraz o podstawie dysponowania tymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Merytoryka - 60

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: chck.bip.chorzow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3, Chorzów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2012 godzina 11:30, miejsce: Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3 41-500 Chorzów Sekretariat - pokój nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zobacz wszystkie


Weź udział w konkursie albo kliknij na x aby od razu testować portal.