x

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nowości portalowe

Zakup sprzętu fotograficznego przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej

Zakup sprzętu fotograficznego przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej

Data dodania: 2012-07-10 10:56:08

Taka możliwość jest. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) nie zawierają żadnych przepisów, które zabraniałyby zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które zostały poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Oznacza to, że należy zastosować tu ogólną zasadę, dotyczącą kosztów uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów – zasada ogólna

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z przepisu tego wynika, że aby dany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, konieczne jest wykazanie związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ponadto wykazanie, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na osiągnięcie przychodu, bądź na zachowanie albo zabezpieczenie źródła  przychodu. Spełniony też musi być warunek, iż dany wydatek nie może znajdować się w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o PIT. Przepis ten zawiera bowiem negatywny katalog wydatków, które nie należą do kosztów uzyskania przychodu podatkowego nawet wtedy, gdy pozostają w związku z prowadzoną działalnością i są poniesione w  celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zakup sprzętu przed rozpoczęciem działalności

Zakup sprzętu fotograficznego przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług fotograficznych spełnia przesłanki z art. 22 ustawy o PIT. Niewątpliwie jest to koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie jest ujęty w katalogu art. 23 ustawy. Oczywiście obowiązek udowodnienia związku poniesionego wydatku ze źródłem przychodu spoczywa na podatniku. Oznacza to, że konieczne będzie wykazanie –  na przykład – że podatnik z danego sprzętu korzysta.

Rozliczenie kosztów

Sposób rozliczenia kosztów poniesionych na zakup sprzętu fotograficznego zależy od tego, czy będzie musiał być on zaliczony do środków trwałych, tj. jego wartość będzie wyższa niż 3.500 zł. Dla podatników będących podatnikami VAT wartość tę wyznacza kwota netto danego sprzętu, zaś dla pozostałych podatników – kwota brutto.

W tym miejscu należy podkreślić, że bez względu na to, jak dawno zakup był dokonany, podatnik, który posiada dowód zakupu, przyjmuje wartość z tego dowodu. Zgodnie bowiem z art. 22g ust. 1 pkt 1) ustawy o PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, (...), uważa się w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia.

W sytuacji zaś, jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Zasada ta wynika z treści art. 22g ust. 8 ustawy o PIT.

Od tak ustalonej wartości początkowej podatnik ma prawo dokonywania odpisów amortyzacynych oraz ujmowania ich w kosztach uzyskania przychodu według takich samych zasad, jakby dany sprzęt fotograficzny stanowiący środek trwały był zakupiony już po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

W przypadku wydatków poniesionych na zakup sprzętu o wartości 3.500 zł lub niższej, podatnik ma prawo ujęcia ich bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów. Pamiętać należy jednakże o tym, że w przypadku sprzętu, który nie stanowi środka trwałego, a jednocześnie jego wartość przekracza 1.500 zł, konieczne jest zaprowadzenie ewidencji wyposażenia. Obowiązek ten wynika z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

 

Autor: Izabela Rutkowska, źródło: podatki.biz

Zobacz wszystkie


Weź udział w konkursie albo kliknij na x aby od razu testować portal.

Czas generowania obrazów: 5.6264369487762

Czas generowania całej strony: -1

Liczba wygenerowanych obrazów: 1